Informacje ogólne - Ewidencje i rejestry - Komenda Miejska Policji w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

Informacje ogólne

WYDZIAŁ WSPOMAGAJĄCY :
  - Dzienniki korespondencji jawnej,
  - Skorowidze do dzienników korespondencyjnych jawnych,
  - Dziennik korespondencyjny Komendanta i jego Zastępców,
  - Dziennik podawczy,
  - Książka doręczeń miejscowych,
  - Dziennik korespondencyjny dla samodzielnego stanowiska ds. komunikacji społecznej,
  - Dzienniki ewidencji wykonanych kopii jawnych i niejawnych,
  - Rejestr dzienników i książek ewidencyjnych,
  - Dziennik przepisów KMP w Chełmie,
  - Dziennik przepisów Lubelskiego KWP,
  - Dziennik przepisów MSWiA,
  - Dziennik przepisów KGP,
  - Dziennik przepisów pozaresortowych – inne,
  - Rejestr dokumentów i rzeczy znalezionych,
  - Rejestr przesyłek nadanych,
  - Rejestr przesyłek wydanych,
  - Ewidencja wyjść służbowych – kierownictwo,
  - Ewidencja wyjazdów służbowych kierownictwo KMP w Chełmie,
  - Książka odpraw,
  - Rejestr przyjęć interesantów w ramach skarg i wniosków.

ZESPÓŁ ds. OIN :
  - Rejestr Dzienników, Książek Ewidencyjnych i Teczek;
  - Dziennik korespondencyjny dla klauzuli "Ściśle Tajne",
  - Dziennik korespondencyjny dla klauzuli "Tajne",
  - Dziennik korespondencyjny dla klauzuli "Poufne",
  - Dziennik korespondencyjny dla klauzuli "Zastrzeżone",
  - Dziennik Ewidencji Wykonanych Dokumentów dla wszystkich klauzul,
  - Książka doręczeń przesyłek miejscowych dla dokumentów niejawnych,
  - Dziennik Ewidencji Wydanych Materiałów Kancelaryjnych,
  - Dziennik Przepisów Niejawnych,
  - Rejestr przesyłek wpływających,
  - Dziennik Ewidencji Wykonanych Kopii,
  - Dziennik Korespondencji jawnych,
  - Rejestr oświadczeń o stanie majątkowym,
  - Skorowidz oświadczeń o stanie majątkowym,
  - Rejestr wydanych identyfikatorów,
  - Rejestr zaświadczeń o odbyciu przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych,
  - Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa,
  - Rejestr akt postępowań sprawdzających,
  - Rejestr wydanych decyzji o umorzonych postępowaniach sprawdzających,
  - Dziennik przepisów jawnych,
  - Rejestr akt brakowania kat. "BC”
  - Rejestr udostępnień akt - składnicy akt Policji,
  - Rejestr spisów akt przekazanych - Kategoria "A" do Składnicy Akt,
  - Rejestr spisów akt przekazanych - Kategoria "BC" do składnicy Akt,
  - Książka doręczeń przesyłek miejscowych dla dokumentów jawnych.

WYDZIAŁ PATROLOWO-INTERWENCYJNY :
  - Dziennik Podawczy,
  - Dziennik Przepisów,
  - Dziennik Korespondencji,
  - Skorowidz do Dziennika Korespondencji,
  - Książka doręczeń przesyłek miejscowych.

ZESPÓŁ KADR I SZKOLENIA :
  - Dziennik korespondencji jawnej,
  - Dziennik podawczy,
  - Dziennik przepisów,
  - Rejestr postępowań wyjaśniających,
  - Rejestr rozkazów organizacyjnych Komendanta Miejskiego Policji w Chełmie.

WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO :
  - Dziennik korespondencyjny,
  - Dziennik podawczy,
  - Skorowidz do dziennika korespondencyjnego,
  - Książka doręczeń przesyłek miejscowych,
  - Książka doręczeń wniosków o ukaranie,
  - Dziennik przepisów.

WYDZIAŁ KRYMINALNY :
  - Dziennik korespondencyjny,
  - Dziennik podawczy,
  - Dziennik przepisów.

WYDZIAŁ PREWENCJI :
  - Dziennik Korespondencji Jawnej,
  - Ewidencja urlopów i zwolnień lekarskich,
  - Dziennik Podawczy,
  - Rejestr płyt CD z nagranymi rozmowami,
  - Dziennik Przepisów,
  - Skorowidz,
  - Książka Nadzoru Służby,
  - Kontrolka Pomieszczeń,
  - Książka Doręczeń Przesyłek Miejscowych,
  - Ewidencja Faksów Wychodzących,
  - Rejestr Wezwań do Sądu i Prokuratury,
  - Książka Doręczeń Przesyłek Miejscowych,
  - Książka Przebiegu Służby PDOZ,
  - Dziennik telegramów wchodzących,
  - Dziennik telegramów wychodzących,
  - Rejestr zgłoszonych i wykonanych interwencji dot. przemocy w rodzinie - "niebieska karta".
 

Metryczka

Data publikacji 26.01.2015
Data modyfikacji 05.04.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Chełmie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jacek Jeleń
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Jeleń Wydział Wspomagający
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Jeleń
do góry