Wykaz kierownictwa i kadry kierowniczej Komendy Miejskiej Policji w Chełmie oraz jednostek terenowych powiatu chełmskiego.

 

KOMENDANT  MIEJSKI  POLICJI  W  CHEŁMIE
inspektor  Mariusz Siegieda
 

p.o.  I  ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W CHEŁMIE
 podinspektor  Piotr Sawa


ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W CHEŁMIE
mł. inspektor   Paweł Łuka

 
WYDZIAŁ KRYMINALNY   KMP w Chełmie
p.o. Naczelnik:    nadkom. Bartłomiej Deszczka

WYDZIAŁ dw. z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ  KMP w Chełmie
Naczelnik:    nadkom. Jarosław Chmielewski

  WYDZIAŁ PATROLOWO-INTERWENCYJNY  KMP w Chełmie
Naczelnik:   podkom. Dariusz Norejko

 WYDZIAŁ PREWENCJI  KMP w Chełmie
Naczelnik:  aspirant szt. Artur Panasiuk

 WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO  KMP w Chełmie
Naczelnik:   kom. Jacek Korszla

ZESPÓŁ ds. KONTROLI
Ekspert:    podinsp. Alicja Cichecka

JEDNOOSOBOWE STANOWISKO ds. KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
Asystent:    podkom.  Ewa CzyżWYDZIAŁ WSPOMAGAJĄCY  KMP w Chełmie
specjalista (KSC)  Agnieszka Piróg

ZESPÓŁ KADR I SZKOLENIA  KMP w Chełmie
st. specjalista (KSC) Wioletta Czerniak

ZESPÓŁ ds. OIN  KMP w Chełmie
specjalista (KSC)  Bożenna Buczek

 JEDNOOSOBOWE STANOWISKO ds. BHP
specjalista (KSC)  Anna Perkowska-Ligaj

 
 

KOMISARIAT POLICJI  W DOROHUSKU
Komendant:   aspirant szt.  Jarosław Stopa

KOMISARIAT POLICJI  W REJOWCU
Komendant:  aspirant szt.  Krzysztof Żukowski

  KOMISARIAT POLICJI  W ŻMUDZI
Komendant:   podinspektor  Sławomir Buczek

POSTERUNEK POLICJI  W SAWINIE
Kierownik:   aspirant szt. Rafał Dzieńkowski

Metryczka

Data publikacji 01.12.2016
Data modyfikacji 19.07.2017
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jacek Jeleń
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Jeleń Wydział Wspomagający
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Jeleń
do góry