Informacje ogólne - Stanowienie aktów prawa wew. - Komenda Miejska Policji w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej

Stanowienie aktów prawa wew.

Informacje ogólne

Komenda Miejska Policji w Chełmie, stanowiąc akty prawa wewnętrznego, działa na podstawie następujących aktów prawnych:

 - Zarządzenia Nr 1144/04 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej (zarządzenie określa metody i formy opracowywania, opiniowania, ogłaszania i ewidencji zarządzeń i innych aktów normatywnych oraz wytycznych, decyzji i porozumień, a także metody i formy wykonywania pomocy prawnej oraz informacji prawnej w Policji),

- Decyzji nr 165/14 Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 28.05.2014 r. (z późn.zm.) w sprawie zasad tworzenia i postępowania z jawnymi i niejawnymi aktami prawnymi,

- Decyzji Nr 115/16 Komendanta Miejskiego Policji w Chełmie z dnia 28.08.2016 r. w sprawie zasad tworzenia i postępowania w Komendzie Miejskiej Policji w Chełmie z jawnymi i niejawnymi aktami prawnymi.

 

Metryczka

Data publikacji 26.01.2015
Data modyfikacji 24.06.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Chełmie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Meńczyk
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Meńczyk Zespół Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Jeleń
do góry