Informacje ogólne. - Status prawny - Komenda Miejska Policji w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Informacje ogólne.

 

Status prawny Komendy Miejskiej Policji w Chełmie regulują:

 

 

1.  Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (tekst ujednolicony) 

2. Zarządzenie Nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

3. Regulamin Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie z dnia 06 marca 2018 r. (z późn. zm.)'

4. Regulamin Komendy Miejskiej Policji w Chelmie z dnia 28 września 2018 roku z póżniejszymi zmianami.

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 19.06.2017
Data modyfikacji 24.06.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Chełmie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jacek Jeleń
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Jeleń Wydział Wspomagający
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Jeleń
do góry